Adaptace kotelny na Fit centrum, Charvátská Nová Ves, Břeclav

PROJEKT / 2019 / 385 m2

Základní údaje projektu

Název: HOOD GYM Břeclav
Lokalita: Charvátská Nová Ves, Břeclav, Česká republika
Funkce: Fit centrum
Typ: Stavební úpravy
Status: projekt

Termíny

Projekt: 09/2019 - 10/2019

Statistika

Užitná plocha: 350 m² 

Adaptace kotelny na Fit centrum, Charvátská Nová Ves, Břeclav

Budova kotelny se nachází na sídlišti Na Valtické v Charvátské Nové Vsi. Jde o delší dobu nevyužívaný objekt v původním stavu. Zařízení kotelny bylo částečně odstraněno a částečně ponecháno. Nové využití pro sportovní aktivity přinese vhodné doplnění občanské vybavenosti v dané lokalitě. V těsné blízkosti se nachází kromě bytových domů i sportovní a relaxační centrum, základní škola, potraviny, bar a lékárna. Napojení na dopravní infrastrukturu je zabezpečené příjezdovou komunikací s možností parkování přímo před objektem, autobusovou zastávkou ve vzdálenosti 100 m. Vlakové nádraží se nachází 2,6 km od objektu. Od centra města je budova vzdálena 1,8 km vzdušnou čarou a 2,3 km po cestě. Poloha objektu uprostřed sídliště s přibližně 7000 obyvateli s dobrou dostupností z města Břeclav a širšího okolí je předpokladem pro zabezpečení dostatečné návštěvnosti. Navíc ve městě absentuje větší krytá sportovní hala. 

Adaptace kotelny na Fit centrum, Charvátská Nová Ves, Břeclav
Adaptace kotelny na Fit centrum, Charvátská Nová Ves, Břeclav
Adaptace kotelny na Fit centrum, Charvátská Nová Ves, Břeclav

Budova kotelny z prostorového hlediska nabízí možnost využití cca 210 m2 plochy pro sportovní aktivity a dalších cca 135 m2 pro doplňkové služby a zázemí. Vyhovující je i výška objektu, která se pohybuje v rozmezí 3 – 5,7 m světlosti. V návrhu jsme se snažili o zachování co největšího prostoru a o jeho účelné využití. Z důvodu energetické úspornosti jsme navrhli zazdění některých oken a dveří, které pro provoz nebudou potřebné.

Adaptace kotelny na Fit centrum, Charvátská Nová Ves, Břeclav
Adaptace kotelny na Fit centrum, Charvátská Nová Ves, Břeclav

Hlavní vstup jsme ponechali v původním rozměru na severovýchodní fasádě. Za vstupem se nachází společný prostor recepce s prodejní částí. Naproti recepci je vstup do sekce wellness, která může fungovat jako samostatný provoz například pro plavání miminek, masáže atd. 

Půdorys tělocvičny v Břeclavi

Půdorys 

1 hlavní vstup – recepce / 2 kočárkárna, šatna / 3 vaničkování / 4 zázemí vaničkování / 5 WC vaničkování / 6 předsíň dámské šatny / 7 WC ženy / 8 dámská šatna se sprchou / 
9 pánská šatna / 10 velká tělosvična / 11 zázemí zaměstnanců / 12 technická místnost / 13 posilovna / 14 pole dance / 15 komunikace k dámským šatnám / 16 anglický dvorek – druhý vstup

Schema - Hood Gym

Hlavní tělocvična sportovního centra HOOD GYM je umístěna hned za recepcí. Tato tělocvična je obdélníkového tvaru a má plochu cca 95 m2. Určena je primárně na skupinové lekce a aerobní tréninky. 

Schema - Hood Gym

Podél velké tělocvičny je komunikační prostor, který směřuje do další části centra. Jedná se o část vyhrazenou pro posilování a anaerobní tréninky, nachází se tam tzv. klece pro uchycení různých cvičebních pomůcek, pódium v různých výškových úrovních a prostor pro vzpěračské náčiní. Celá část posilovny je v nižší úrovni a je přístupna přes vyrovnávací schodiště. V rohové části spodní místnosti je prostor kotelny a skladu, oddělený ocelovou konstrukcí vyplněnou svařovanou sítí. Kromě funkce kotelny a skladu slouží tento prostor i jako zázemí se šatnou pro zaměstnance. Přístup do zaměstnanecké části je z horní úrovně - z velké tělocvičny. 

Schema - Hood Gym

Dalším prostorem je tělocvična čtvercového půdorysu pro pole dance, která se nachází naproti velké tělocvičny. Prostor je určen primárně pro pole dance lekce, proto je vybaven tyčemi, ale může být využíván i pro jiné lekce jako například jóga, pilates atp. Prostor je opatřen zvukově absorpčními prvky na stěnách a stropě, díky kterým budou moci probíhat lekce v celém prostoru kotelny současně. Na zdi naproti této tělocvičny může být umístěno plátno na promítání, které bude využito v případě školení či jiných programů. 

Schema - Hood Gym

Zázemí návštěvníků představuje dámská a pánská šatna. Dámská šatna je přístupna od pole dance tělocvičny a pánská šatna od velké tělocvičny (recepce). 

V návrhu uvažujeme s využitím stávající plechové obvodové stěny, která bude nahrazena zděnou. Jednotlivé části plechové stěny budou použity jako dělící příčky mezi částmi fitness. Stěna bude opatřena červeným nátěrem v barvě loga fitness centra. Stejně budou natřena i stávající vstupní vrata a interiérové dveře. 

Barvami interiéru jsou červená, bílá, odstíny šedi a dřevotříska. Tyto barvy by měly být dodrženy v celém prostoru.