Nárožní rodinný dům ve Strážnici

Parcela se nachází na mírně svažitém nárožním pozemku. Navrhovaná stavba nahrazuje dva původní domy v řadové zástavbě, v památkově chráněné zóně.

Nárožní rodinný dům ve Strážnici

Jednopodlažní dům tvaru „L“ s obytným podkrovím odděluje privátní zahradu od obou rušných ulic a vytváří příjemné prostředí pro pobyt. Na jihovýchodní straně je dům ukončen menším wellness centrem, přístupným ze zahrady. Jižní a východní fasáda domu je napojena na stávající okolní domy. Vjezd do dvora je navržen na severní straně, kde je prostor pro kryté parkovací stání. Ze strany ulice se dům přizpůsobuje okolité zástavbě svým tvaroslovím a barevným řešením, z vnitřní strany má dům odlišný charakter. Propojení s exteriérem a maximální prosvětlení interiéru zabezpečují francouzská okna a velkoplošné okenní otvory. Zároveň jsou zabezpečeny velkými otvory významné energetické zisky v topné sezóně. Pro dostatečné proslunění zahrady a domu jsme ponechali jiho-východní stranu přízemní. Vykonzolovaná část podkroví tvoří přístřešek pro ochoz kolem celého domu.

Nárožní rodinný dům ve Strážnici

V místě s rušným dopravním provozem by měl nárožní dům poskytovat klidné prostředí, izolované od ruchu ulice. Vnitřní zahrada a navazující místnosti domu jsou protiváhou velmi živé atmosféře na okolních ulicích. Uvnitř domu by měla vzniknout pokojná, relaxační atmosféra.  Kontrast exteriéru a interiéru se projevuje i v architektonickém stvárnění budovy, která je směrem ven uzavřená a směrem dovnitř maximálně otevřená.  

Půdorys přízemí - rodinný dům

Půdorys přízemí
1 zádveří/schodiště / 2 komora / 3 návratí / 4 sklad / 5 technická místnost / 6 kuchyňka / A.1 předsíň / A.2 koupelna / A.3 kuchyně / A.4 chodba / A.5 ložnice / A.6 obývací pokoj / S.1 zádveří/šatna / S.2 toaleta / S.3 odpočívárna / S.4 sauna

Půdorys 1.NP - rodinný dům

Půdorys 1.NP
1 chodba / B.1 předsíň / B.2 koupelna / B.3 obytný prostor / B.4 ložnice  / C.1 předsíň / C.2 šatna / C.3 kuchyně / C.4 obývací pokoj / C.5 chodba / C.6 koupelna / C.7 ložnice