Zástavba rodinných domů, Bratislava

PROJEKT / 2019 / 1052 m2

Základní údaje

Název: Novostavba řadových RD Bratislava
Lokalita: Bratislava, Slovensko
Funkce: Řadový rodinný dům 
Typ: Novostavba
Status: projekt

Termíny

Projekt: 06/2019 - 07/2019

Statistika

Užitková plocha: 1052 m²

Zástavba rodinných domů v Bratislavě

Lokalita je podle platných regulativů využití území určena pro malopodlažní bytovou výstavbu. Vzhledem k parametrům a možnostem na daném pozemku navrhujeme řadovou zástavbu rodinných domů. 

Pozemek je rozdělen na pět přibližně stejně velkých parcel, které jsou svou velikostí vhodné pro tento typ zástavby. Díky jižní orientaci svažitého terénu je možné navrhnout zástavbu rodinných domů s umístěním teras v úrovni posledního – ustupujícího podlaží. Terasy poskytují panoramatický výhled do okolí a možnost využití jako plochu zeleně, která je vhodná k omezení prohřívání budov a přispívá k vytvoření ideální klimy pro obyatele. 

Navrhované domy se svým tvaroslovím přizpůsobují rodinnému domu navrženému na sousedním pozemku. Jde o kombinaci čistých ortogonálních linii stěn a velkých prosklených ploch.  Terasovité uspořádání domů dodává zástavbě charakteristickou dynamiku a rytmus. Materiálová skladba je klasická – v kombinaci skla, kamene, cihly, hliníku a betonu. V zástavbě je kladen důraz na plochy zeleně, které jsou jednak na úrovni terénu ve formě soukromých zahrad a zároveň na terasách. 

Zástavba rodinných domů v Bratislavě